Polski Instytut Biznesu

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw w warunkach niepewności

14
Maj
2008

Hotel Szrenica, Szklarska Poręba
25-26 czerwca 2008

Jak połączyć przyjemne z pożytecznym??
Serdecznie zapraszam na konferencję poświęconą tematyce zarządzania
strategicznego rozwiniętą o działania rozwojowe oraz przeciwdziałania w
warunkach niepewności. Konferencja ma na celu połączyć przyjemny wyjazd
z możliwością poznania tajników zarządzania w obecnych czasach oraz
nawiązania przyszłościowych kontaktów.Planowany program:
24.06.2008 ? przyjazd do hotelu. Wieczorem integracyjna kolacja klubowa z turniejem bowlingu.
I dzień 25.06.2008
1. Skuteczna strategia rozwoju we współczesnych realiach gospodarczych (Jak dziś rozumieć strategię?)
2. Elastyczny proces zarządzania strategicznego (jak skutecznie zorganizować zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie?)
3. Proces kreowania strategii (Jak dochodzić do wyboru trafnej strategii?)
4. Realizacja strategii (jak skutecznie wprowadzać w życie koncepcje rozwoju?)
5. Zaangażowanie ludzi w procesy rozwoju (Jak włączyć pracowników w zarządzanie strategiczne?)
6. Strategie sukcesu ? studia przypadków (Jakie strategie przyniosły sukces wybranym krajowym przedsiębiorstwom?)
Wieczorem ? integracyjna kolacja ? biesiada grillowa
II dzień 26.06.2008
1. Kreatywność w biznesie ? twórcze myślenie jako źródło przewagi konkurencyjnej
2. Jak zbudować zdecydowaną przewagę konkurencyjną firmy poprzez redukcję czasu realizacji projektów?
3. Zarządzanie zmianą strategiczną (Jak skutecznie przeprowadzać głębokie zmiany w przedsiębiorstwie?)
4. Zarządzanie w kryzysie czyli jak wygrać w sytuacji potencjalnie przegranej
Wyjazd?.
Wykłady prowadzą: prof. dr hab. Andrzej Kaleta, dr Przemysław Wołczek, Wojciech Drath, Marek Kowalczyk, Adam Korczowski, dr Dariusz Tworzydło

Kontakt:
Magdalena Siwek
e-mail: magdalena.siwek@software.com.pl
tel. 022-427-37-08
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.leadercenter.pl/prt/view/leader-zarz-strate08.html©2005-2012 Polski Instytut Biznesu