Polski Instytut Biznesu

Zaproszenie na seminarium

3
Wrzesień
2013

Serdecznie zapraszamy Członków klastra BPO na seminarium organizowane w dniu 10 września 2013 r. w Hotelu BEST WESTERN PREMIER zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Bytkowskiej 1 a. Spotkanie odbędzie się w godzinach od 9.00 do 15.00.
Celem spotkania jest budowanie kooperacji i wspólnej usługi klastra, dzięki wymianie wiedzy, potencjału oraz know-how uczestników. Tematyka seminarium będzie dotyczyła specyfiki funkcjonowania BPO. Aktualna wiedza i wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami klastra będzie również podstawowym elementem wzrostu konkurencyjności firm oraz doskonalenia usług w tym w zakresie budowania skonsolidowanej oferty klastra.

Zapraszamy do zapoznania się z agendą spotkania:
Agenda_spotkania_10_IX_2013.pdf

Projekt “Utworzenie klastra BPO” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.©2005-2012 Polski Instytut Biznesu