Polski Instytut Biznesu

Szkolenie – Pomoc publiczna

14
Październik
2009


POMOC PUBLICZNA


Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających zawodowo styczność z kwestiami prawa pomocy publicznej, zwłaszcza w jednostkach samorządu terytorialnego.
Podczas szkolenia zostaną przedstawione:

 • Regulacje prawne dotyczące pomocy publicznej,
 • Zasady udzielania pomocy publicznej,
 • Warunki udzielenia pomocy publicznej oraz wyłączenia grupowe,
 • Kwestie związane z kontrola pomocy publicznej.Prowadzący:


Szkolenia poprowadzi Andrzej Ferber, ekspert Collect Consulting w zakresie pomocy publicznej, wykładowca prawa pomocy publicznej dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH, doradca komisji rządowych ds. pomocy publicznej. Posiada praktyczną znajomość zagadnień prawa pomocy publicznej nabytą m.in. poprzez przygotowanie i prowadzenie postępowań przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej, uczestnik studiów doktoranckich na SGH.


PROGRAM SZKOLENIA POMOC PUBLICZNA

09.00 – 10.30 Wprowadzenie do tematyki Pomocy publicznej

 • podstawowe akty prawne
 • pojęcie pomocy publicznej w prawie wspólnotowym
 • zakaz udzielania pomocy publicznej i wyjątki spod generalnego zakazu
 • kiedy wystąpi pomoc publiczna – test pomocy publicznej
 • rodzaje pomocy publicznej

10.30 – 11.00 Przerwa na kawę
11.00 – 12.00 Warunki udzielania pomocy publicznej

 • definicja przedsiębiorcy
 • pomoc de mini mis
 • pomoc publiczna w projektach unijnych
 • ulgi i zwolnienia podatkowe a pomoc publiczna

12.00 – 13.00 Przerwa obiadowa
13.00 – 14.00 Wyłączenia grupowe (rozp 800/2008)

 • pomoc na inwestycje regionalne
 • pomoc szkoleniowa
 • pomoc dla MSP
 • pomoc na prace B+R

14.00 – 15.00 Kontrola pomocy publicznej

 • Intensywność pomocy publicznej
 • Organy kontrolujące udzielanie pomocy publicznej
 • Kumulacja pomocy publicznej
 • Stosowanie reguły prywatnego inwestora

15.00 – 16.00 Indywidualne konsultacje


Data i miejsce szkolenia:

 • Warszawa 05.11.2009 (czwartek)
  Kameralne Sale Szkoleniowe, ul. Jarosława Dąbrowskiego 65


Zasady uczestnictwa

 1. Szkolenie organizuje Polski Instytut Biznesu.
 2. W szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Ilość miejsc ograniczona. Przewidywana ilość miejsc ? 20 (dwadzieścia). O przyjęciu decyduje data wpływu zgłoszenia.
 4. W celu zgłoszenia się na szkolenie, należy wypełnić formularz online lub pobrać i przesłać wypełniony formularz faxem pod numer 032 203 20 53 w.25.
 5. Rezerwacja jest przyjęta w chwili otrzymania formularza przez organizatora.
 6. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 7. Zamawiający otrzyma potwierdzenie przyjęcia rezerwacji, po otrzymaniu zgłoszenia.
 8. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu wydawane na koniec każdego szkolenia, na podstawie listy obecności.
 9. Organizator zapewnia: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, kawę, herbatę i poczęstunek w przerwach, obiad, możliwość konsultacji własnych projektów.


Partnerzy medialni:

Logo Gazeta Samorządu i Administracji

Logo PRZEGLĄD KOMUNALNY

Logo Fundusze Europejskie


Partner merytoryczny:

Collect Consulting Sp. z o.o.©2005-2012 Polski Instytut Biznesu