Polski Instytut Biznesu

Szkolenie – Pomoc Publiczna

21
Wrzesień
2009


Partnerzy medialni:

Logo Gazeta Samorządu i Administracji

Logo PRZEGLĄD KOMUNALNY

Logo Fundusze Europejskie


Partner merytoryczny:

Collect Consulting Sp. z o.o.

POMOC PUBLICZNA


Szkolenie przeznaczone jest dla osób mających zawodowo styczność z kwestiami prawa pomocy publicznej, zwłaszcza w jednostkach samorządu terytorialnego.
Podczas szkolenia zostaną przedstawione:

 • Regulacje prawne dotyczące pomocy publicznej,
 • Zasady udzielania pomocy publicznej,
 • Warunki udzielenia pomocy publicznej oraz wyłączenia grupowe,
 • Kwestie związane z kontrola pomocy publicznej.


Prowadzący:


Szkolenia poprowadzi Andrzej Ferber, ekspert Collect Consulting w zakresie pomocy publicznej, wykładowca prawa pomocy publicznej dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH, doradca komisji rządowych ds. pomocy publicznej. Posiada praktyczną znajomość zagadnień prawa pomocy publicznej nabytą m.in. poprzez przygotowanie i prowadzenie postępowań przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej, uczestnik studiów doktoranckich na SGH.


PROGRAM SZKOLENIA POMOC PUBLICZNA

09.00 – 10.30 Wprowadzenie do tematyki Pomocy publicznej

 • podstawowe akty prawne
 • pojęcie pomocy publicznej w prawie wspólnotowym
 • zakaz udzielania pomocy publicznej i wyjątki spod generalnego zakazu
 • kiedy wystąpi pomoc publiczna – test pomocy publicznej
 • rodzaje pomocy publicznej

10.30 – 11.00 Przerwa na kawę
11.00 – 12.00 Warunki udzielania pomocy publicznej

 • definicja przedsiębiorcy
 • pomoc de mini mis
 • pomoc publiczna w projektach unijnych
 • ulgi i zwolnienia podatkowe a pomoc publiczna

12.00 – 13.00 Przerwa obiadowa
13.00 – 14.00 Wyłączenia grupowe (rozp 800/2008)

 • pomoc na inwestycje regionalne
 • pomoc szkoleniowa
 • pomoc dla MSP
 • pomoc na prace B+R

14.00 – 15.00 Kontrola pomocy publicznej

 • Intensywność pomocy publicznej
 • Organy kontrolujące udzielanie pomocy publicznej
 • Kumulacja pomocy publicznej
 • Stosowanie reguły prywatnego inwestora

15.00 – 16.00 Indywidualne konsultacje


Data i miejsce szkolenia:

 • Warszawa 05.11.2009 (czwartek)
  Kameralne Sale Szkoleniowe, ul. Jarosława Dąbrowskiego 65


Zasady uczestnictwa

 1. Szkolenie organizuje Polski Instytut Biznesu.
 2. W szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.
 3. W celu zgłoszenia się na szkolenie, należy wypełnić formularz online lub pobrać i przesłać wypełniony formularz faxem pod numer 032 203 20 53 w.25.
 4. Rezerwacja jest przyjęta w chwili otrzymania formularza przez organizatora.
 5. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 6. Zamawiający otrzyma potwierdzenie przyjęcia rezerwacji, po otrzymaniu zgłoszenia.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia, jeżeli na 10 dni przed szkoleniem nie zbierze odpowiedniej ilości uczestników.
 8. Zrezygnować ze szkolenia można na 10 dni przed terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji po tym terminie, organizator szkolenia nie zwraca opłaty wpisowej.
 9. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu wydawane na koniec każdego szkolenia, na podstawie listy obecności.
 10. Organizator zapewnia: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, kawę, herbatę i poczęstunek w przerwach, obiad, możliwość konsultacji własnych projektów.


©2005-2012 Polski Instytut Biznesu