Polski Instytut Biznesu

Szkolenie – PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE

21
Wrzesień
2009

Szkolenie PPP


Partnerzy medialni:


Logo Gazeta Samorządu i Administracji

Logo PRZEGLĄD KOMUNALNY

Logo Fundusze Europejskie


Partner merytoryczny:

Collect Consulting Sp. z o.o.


Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP)

Czyli świadczenie usług pożytku publicznego przez podmioty prywatne jest usankcjonowaną prawem polskim formą współpracy przedsiębiorczości prywatnej wspartej prywatnym kapitałem z sektorem publicznym na wszystkich szczeblach. Ten instrument rozwoju infrastruktury i świadczenia z jej pomocą usług powszechnego pożytku gospodarczego stanowi rozwiniętą formę inwestowania w sektor publiczny w większości krajów świata. W Polsce taki sposób inwestowania zaczyna dopiero nabierać znaczenia.


Szkolenie jest przeznaczone

dla osób które planują podjęcie przedsięwzięć wdrażanych w trybie partnerstwa publiczno prywatnego po stronie jednostek samorządu terytorialnego. Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z praktycznym stosowanie przepisów ustawy, kwestie organizacji przetargów PPP, wyboru trybu wdrażania przedsięwzięć PPP, koncesji oraz fazy wdrażania projektu z zakresu PPP: analiza ekonomiczna, finansowa i prawna projektu zapewniająca później optymalne finansowanie inwestycji oraz realizację oszczędności, jakimi musi wykazać się każdy zaakceptowany projekt PPP w ciągu swojego cyklu życia.


W TRAKCIE SZKOLENIA, BĘDZIE MOŻLIOWŚĆ KONSULTOWANIA WŁASNYCH PROJEKTÓW Z ZAKRESU PPP
Prowadzący:


Szkolenia poprowadzi Pan Witold Grzybowski, który był członkiem grupy eksperckiej wdrążającej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce. Jest ekspertem w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, autor wielu publikacji i szkoleń na ten temat. Jest praktykiem, doradcą jednostek samorządu terytorialnego w zakresie PPP między innymi w Lidzbarku Warmińskim, Zabrzu, Bytomiu. Doradzał między innymi w projekcie “Termy Warmińske” realizowanej w oparciu o Ustawę o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz Zintegrowanie połączenia Aglomeracji Górnego Śląska z Międzynarodowym Portem Lotniczym “Katowice” w Pyrzowicach.


Program szkolenia

z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego:

09.00 – 09.15 – Wprowadzenie do tematu w kontekście nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 19 grudnia 2008r;

09.15 – 10.45 – Najważniejsze elementy otoczenia prawnego dla przedsięwzięcia wykonanego w trybie ppp zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008;

10.45 – 11.30 – Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi;

11.30 – 11.45 – Przerwa na kawę;

11.45 – 12.00 – Analiza trybu wdrażania przedsięwzięcia – najważniejsze wymogi ustawy;

12.00 – 12.15 – Kiedy koncesja, a kiedy prawo Zamówień publicznych ;

12.15 – 12.45 – Organizacja procesu przetargowego;

12.45 – 13.15 – Produkty rynków finansowych przydatne dla przedsięwzięcia;

13.15 – 14.00 – Analiza przykładowych przedsięwzięć;

14.00 – 15.00 – Przerwa obiadowa;

15.00 – 15.20 – Koncesja na przykładzie (rys historyczny);

15.20 – 15.45 – Organizacja procesu PPP przez Zamawiającego;

15.45 – 16.00 – Podsumowanie i dyskusja.


Daty i miejsca szkoleń:

 • Warszawa 04.11.2009 (środa)
  Kameralne Sale Szkoleniowe, ul. Jarosława Dąbrowskiego 65
 • Poznań 18.11.2009 (środa)
 • Katowice 07.12.2009 (środa)


Zasady uczestnictwa

 1. Szkolenie organizuje Polski Instytut Biznesu.
 2. W szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Ilość miejsc ograniczona. Przewidywana ilość miejsc – 20 (dwadzieścia). Decyduje data wpływu opłaty.
 4. W celu zgłoszenia się na szkolenie, należy wypełnić formularz online lub pobrać i przesłać wypełniony formularz faxem pod numer 032 203 20 53 w.25
 5. Rezerwacja jest przyjęta w chwili otrzymania formularza przez organizatora.
 6. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 7. Zamawiający otrzyma potwierdzenie przyjęcia rezerwacji, po otrzymaniu zgłoszenia.
 8. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu wydawane na koniec każdego szkolenia, na podstawie listy obecności.
 9. Organizator zapewnia: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, kawę, herbatę i poczęstunek w przerwach, obiad, możliwość konsultacji własnych projektów.


©2005-2012 Polski Instytut Biznesu