Polski Instytut Biznesu

Sukces Polskiego Instytutu Biznesu w pilotażowej rundzie aplikacyjnej PO Kapitał Ludzki

25
Marzec
2008

Projekt pn. ?Drogowskaz – świadomy wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej?, przygotowany przez partnerstwo Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych i Polskiego Instytutu Biznesu został
zatwierdzony do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Działanie 9.5 ?Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach
wiejskich?. Projekt zajął wysokie, 14 miejsce na liscie rankingowej ze
106 punktami.

Drogowskaz - świadomy wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej

Projekt obejmie 457 uczniów klas trzecich 4 gimnazjów – z terenu
Bierunia, Bojszów i Chełmu Śląskiego. Wybór gimnazjalistów na grupę
docelową wynika z przekonania, że jak najwcześniejsze zapewnienie
wsparcia w postaci warsztatów i doradztwa pozwoli podjąć młodym ludziom
trafne decyzje co do wyboru szkoły i zawodu oraz ułatwi start w dorosłe
życie.

Projekt będzie obejmował zajęcia warsztatowe z komunikacji
interpersonalnej i autoprezentacji, badania predyspozycji zawodowych
oraz zajęcia z wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Odbędą się również
spotkania dla rodziców uczniów, podczas których będą wygłoszone
prelekcje na temat tworzenia motywacji do nauki, wspierania w wyborze
drogi edukacyjnej i zawodowej dzieci, roli wykształcenia w życiu.
Kulminacyjnym wydarzeniem będą Targi Edukacyjne. Podczas imprezy
zaprezentowana zostanie oferta edukacyjna szkół średnich z powiatu
bieruńsko-lędzińskiego i okolic.©2005-2012 Polski Instytut Biznesu