Polski Instytut Biznesu

Specjalista ds. promocji

14
Czerwiec
2013

Projekt "Utworzenie klastra BPO" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Polski Instytut Biznesu poszukuje kandydata na stanowisko
Specjalista ds. promocji

Zakres obowiązków:

 • Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o Klastrze BPO wśród szerokiego grona odbiorców,
 • Spotkania z członkami klastra, utrzymywanie relacji i kontaktów biznesowych,
 • Realizacja działań na rzecz stymulowania kontaktów i współpracy pomiędzy podmiotami klastra, budowy wzajemnego zaufania, przełamywania uprzedzeń i konfliktu interesu,
 • Promocja projektu i jego rezultatów,
 • Współpraca z firmą PR ?ową,
 • Opracowywanie notek prasowych, artykułów promocyjnych, notek, treści newsletterów,
 • Prowadzenie merytoryczne strony www,
 • Promocja usług klastra,
 • Wparcie animatora klastra,
 • Organizacja i prowadzenie działań promocyjnych przewidzianych we wniosku o dofinansowanie projektu,
 • Opracowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych,
 • Bieżący monitoring działalności promocyjnej i przygotowanie wewnętrznych raportów z tej działalności,
 • Kontakt z mediami,
 • Koordynacja produkcji materiałów promocyjnych i informacyjnych związanych z projektem,
 • Archiwizacja dokumentacji dotyczącej promocji projektu,
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
 • Współpraca z zespołem projektowym.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe marketing lub pokrewne,
 • Min. 2-letnie doświadczenie w zakresie promocji i marketingu,
 • Znajomość narzędzi PR i narzędzi marketingowych,
 • Biegła znajomość pakietu MS Office,
 • Dobra organizacja pracy, terminowość, samodzielność i odpowiedzialność,
 • Wysoka kultura osobista, skrupulatność, rzetelność oraz sumienność,
 • Umiejętność koordynowania akcji marketingowych,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Samodzielność w działaniu,
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Zaangażowanie w projekcie od 1 sierpnia 2013r. na okres 17 miesięcy
 • Atrakcyjne warunki współpracy,
 • Samodzielną i odpowiedzialną pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie swojego CV i listu motywacyjnego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 24 czerwca 2013 na adres: biuro@polib.pl.

Projekt "Utworzenie klastra BPO" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013©2005-2012 Polski Instytut Biznesu