Polski Instytut Biznesu

Specjalista ds. finansowych

14
Czerwiec
2013

Projekt "Utworzenie klastra BPO" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013


Polski Instytut Biznesu poszukuje kandydata na stanowisko
Specjalista ds. finansowych

Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie terminowych rozliczeń z usługodawcami i osobami zaangażowanymi w realizację zadań merytorycznych projektu,
 • Opracowanie dokumentów wewnętrznych niezbędnych do rozliczenia  płatności z usługodawcami i osobami zaangażowanymi w realizację zadań merytorycznych,
 • Przygotowywanie i realizacja procedur zmierzających do wyboru podwykonawców w porozumieniu z księgowym,
 • Opracowanie procedur i kontrola rozchodu materiałów biurowych,
 • Udział w komisji wyboru podwykonawców,
 • Budowanie pozytywnych relacji  członkami klastra,
 • Współpraca z zespołami projektowymi zaangażowanymi w realizację projektu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawne lub pokrewne,
 • Aktualna wiedza z zakresu funduszy UE,
 • Min. 2 – letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dofinansowanymi z UE,
 • Bardzo dobra znajomość MS Office i umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Wysoka kultura osobista, skrupulatność, rzetelność oraz sumienność,
 • Znajomość zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Samodzielność w działaniu,
 • Wytrwałość w dążeniu do celu, nastawienie na wynik,
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Zaangażowanie w projekcie od 1 lipca 2013r. na okres 18 miesięcy
 • Atrakcyjne warunki współpracy,
 • Samodzielną i odpowiedzialną pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie swojego CV i listu motywacyjnego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 24 czerwca 2013 na adres: biuro@polib.pl.

Projekt "Utworzenie klastra BPO" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013©2005-2012 Polski Instytut Biznesu