Polski Instytut Biznesu

Relacja z konferencji “W partnerstwie o partnerstwie”

17
Grudzień
2007

11 grudnia br. w Katowicach odbyła się konferencja Polskiego Instytutu Biznesu pn. ?W partnerstwie o partnerstwie?, współfinansowana z budżetu samorządu Województwa Śląskiego. Celem konferencji było przybliżenie partnerstwa publiczno-prywatnego poprzez omówienie aspektów prawnych, organizacyjnych i finansowych oraz przedstawienie jego roli w rozwoju gospodarczym i społecznym regionu.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prelekcja Witolda Grzybowskiego eksperta w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, który omówił podstawy prawne oraz praktyczne zagadnienia związane z realizacją zadań publicznych w partnerstwie, a także wystąpienie Małgorzaty Okularczyk (Collect Consulting) na temat możliwości finansowania projektów z funduszy strukturalnych. Szymon Mazurkiewicz (Kielecki Inkubator Technologiczny) oraz Marcin Spyra (Czora & Czora) przedstawili doświadczenia krajów europejskich (m.in. Austrii, Anglii, Norwegii) z realizacji projektów realizowanych w formule PPP. Tomasz Bilicki, przedstawiciel Centrum Służby Rodzinie w Łodzi oraz członek Rady Działalności Pożytku Publicznego, omówił efekty inicjatyw społecznych podejmowanych w partnerstwie.

Liczny udział przedstawicieli samorządów, a także podmiotów prywatnych, które mogą być ich partnerami przy realizacji zadań publicznych potwierdziła, że istnieje ogromna potrzeba edukowania obu stron na temat możliwości wykorzystania PPP. Świadczy o tym również zagorzała dyskusja, jaka wywiązała się podczas debaty z udziałem prelegentów oraz Radosława Polowego (Polski Instytut Biznesu), Luka Palmena, Adama Ambrozika (Konfederacja Pracodawców Polskich), Izabeli Paprotnej (BOŚ SA) oraz Tadeusza Hołyńskiego (TU EUROPA SA). Podkreślano, że należy skuteczniej promować PPP, a także tworzyć modele partnerstwa, z których będą mogły korzystać jednostki samorządowe. Brakuje również przepływu informacji między sektorem publicznym i prywatnym.

Patronat nad konferencją objęli: Ministerstwo Gospodarki, Minister Rozwoju Regionalnego, Prezydent Katowic, Konfederacja Pracodawców Polskich, Instytut Partnerstwa Publiczno ? Prywatnego, Regionalna Izba Gospodarcza z Katowic.
Partnerzy konferencji: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Collect Consulting Sp. z o.o.
Patronat medialny: TVP Katowice, ?Fundusze Europejskie?, portal finansowy Inwestycje.pl.

Relacja fotograficzna z konferencji “W partnerstwie o partnerstwie”:
GALERIA

Do pobrania:
RELACJA Z KONFERENCJI©2005-2012 Polski Instytut Biznesu