Polski Instytut Biznesu

Polski Instytut Biznesu rozpoczyna rekrutację Uczestników projektu NGO PROJECT PIPELINE.

12
Sierpień
2009

NGO PROJECT PIPELINE
W ramach NGO PROJECT PIPELINE oferujemy organizacjom pozarządowym:

  • fachowe porady przy realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych
  • usługi doradcze w zakresie sporządzania i weryfikacji dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o dofinansowanie ciekawych inicjatyw społecznych ze źródeł zewnętrznych (w tym m.in. dokumenty takie jak: wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności / biznes plan, raport o oddziaływaniu na środowisko)
  • bazą wiedzy z zakresu finansowania zewnętrznego
  • wsparcie merytoryczne dla ciekawych, innowacyjnych projektów
  • forum wymiany doświadczeń i poszukiwania Partnerów

odwiedź stronę projektu NGO PROJECT PIPELINE©2005-2012 Polski Instytut Biznesu