Polski Instytut Biznesu

Podziękowania

17
Grudzień
2007

Polski Instytut Biznesu pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim prelegentom, patronom, partnerom i uczestnikom konferencji pn. ?W partnerstwie o partnerstwie?.

Polski Instytut Biznesu zamierza kontynuować organizację konferencji i seminariów promujących partnerstwo publiczno-prywatne, jak również podejmować inne inicjatywy przyczyniające się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju, rozwijania przedsiębiorczości i ochrony środowiska ? a więc obejmujące główne obszary statutowej działalności Stowarzyszenia. Jesteśmy przekonani, że te przedsięwzięcia spotkają się z zainteresowaniem odbiorców, podobnie jak konferencja ?W partnerstwie o partnerstwie?.©2005-2012 Polski Instytut Biznesu