Polski Instytut Biznesu

Patroni i partnerzy konferencji “W partnerstwie o partnerstwie”

31
Październik
2007

Patronat nad konferencją ?W partnerstwie o partnerstwie? objęło Ministerstwo Gospodarki. Honorowymi Patronami konferencji są Minister Rozwoju Regionalnego oraz Konfederacja Pracodawców Polskich.

Patronem merytorycznym konferencji jest Instutyt Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz Regionalna Izba Gospodarcza z Katowic.

Partnerami wydarzenia są: Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Collect Consulting.

Patronat medialny nad konferencją objęła TVP Katowice oraz dwumięsiecznik “Fundusze Europejskie”, portal finansowy Inwestycje.pl.©2005-2012 Polski Instytut Biznesu