Polski Instytut Biznesu

Księgowy projektu

14
Czerwiec
2013

Projekt "Utworzenie klastra BPO" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013


Polski Instytut Biznesu poszukuje kandydata na stanowisko
Księgowy projektu

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie księgowości wyodrębnionej dla projektu,
 • Przygotowanie i opisanie dokumentów zgodnie z wytycznymi UE,
 • Archiwizacja księgowej dokumentacji projektowej zgodnie z odpowiednimi wytycznymi,
 • Realizacja płatności w oparciu o zaakceptowane przez pracownika klastra zlecenia płatnicze,
 • Udział w komisji wyboru podwykonawców
 • Przygotowanie umów handlowych dla podwykonawców,
 • Przygotowanie umów dla pracowników klastra (umowy cywilno-prawne, umowy o pracę, umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą),
 • Prowadzenie spraw rozliczenia wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu,
 • Prowadzenie i nadzór nad obiegiem dokumentów księgowych, w tym ewidencja środków trwałych,
 • Bieżąca analiza postępu finansowego realizacji projektu,
 • Wystawianie zleceń płatniczych,
 • Sporządzanie informacji o realizowanym projekcie do sprawozdań finansowych i statystycznych,
 • Kontrola płynności finansowej projektu oraz bieżących płatności,
 • Przygotowywanie wewnętrznych raportów finansowych,
 • Ścisła współpraca ze specjalistą ds. finansowych oraz pracownikiem klastra,
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne (rachunkowość),
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia księgowości,
 • Doświadczenie w zakresie rozliczeń projektów unijnych,
 • Znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych regulujących działalność stowarzyszeń,
 • Biegła znajomość pakietu MS Office i programów księgowych,
 • Dokładność, terminowość i umiejętność analitycznego myślenia,
 • Dobra organizacja pracy, samodzielność i odpowiedzialność,
 • Wysoka kultura osobista, skrupulatność, rzetelność oraz sumienność,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Samodzielność w działaniu.

Oferujemy:

 • Zaangażowanie w projekcie od 1 lipca 2013r. na okres 18 miesięcy
 • Atrakcyjne warunki współpracy,
 • Samodzielną i odpowiedzialną pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie swojego CV i listu motywacyjnego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 24 czerwca 2013 na adres: biuro@polib.pl.

Projekt "Utworzenie klastra BPO" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013©2005-2012 Polski Instytut Biznesu