Polski Instytut Biznesu

Koordynator klastra

14
Czerwiec
2013

Projekt "Utworzenie klastra BPO" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013


Polski Instytut Biznesu poszukuje kandydata na stanowisko
Koordynator klastra

Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie obsługi formalno-prawnej działalności klastra,
 • Kierowanie zespołem klastra, wyznaczanie zadań osobom zaangażowanym w realizację projektu i kontrola w tym zakresie,
 • Wdrażanie działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu,
 • Nadzór nad realizacją działań klastra,
 • Kontrola sprawozdawczości i monitoringu realizowanego w trakcie trwania projektu,
 • Identyfikacja zagrożeń i ryzyka w projekcie,
 • Działania zmierzające do wyboru podwykonawców,
 • Koordynacja działań projektowych:, promocja, współpraca z partnerami klastra,
 • Zatrudnienie personelu ? zespołu obsługi klastra oraz zespołów eksperckich,
 • Zapewnienie płynności finansowej w projekcie od strony rozliczeniowej,
 • Budowanie pozytywnych relacji z  członkami klastra,
 • Współpraca z zespołem projektowym zaangażowanymi w realizację projektu.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawne lub pokrewne,
 • Aktualna wiedza z zakresu funduszy UE,
 • Min. 2 – letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dofinansowanymi z UE,
 • Bardzo dobra znajomość MS Office i umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Wysoka kultura osobista, skrupulatność, rzetelność oraz sumienność,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne oraz negocjacyjne,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Samodzielność w działaniu,
 • Wytrwałość w dążeniu do celu, nastawienie na wynik,
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Zaangażowanie w projekcie od 1 lipca 2013r. na okres 18 miesięcy
 • Atrakcyjne warunki współpracy,
 • Samodzielną i odpowiedzialną pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie swojego CV i listu motywacyjnego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 24 czerwca 2013 na adres: biuro@polib.pl.

Projekt "Utworzenie klastra BPO" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013©2005-2012 Polski Instytut Biznesu