Polski Instytut Biznesu

Formularz zgłoszenia na szkolenie – Partnerstwo Publiczno Prywatne

21
Wrzesień
2009

Pierwszy uczestnik:
 1. Pole wymagane
 2. Wymagany adres e-mail
 3. Pole wymagane
 4. Pole wymagane
 5. Pole wymagane
Drugi uczestnik
Dane instytucji
 1. Pole wymagane
 2. Pole wymagane
 3. Pole wymagane
 4. Pole wymagane
 5. Pole wymagane
 6. Wymagany adres e-mail
Zgoda
 1. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych Polskiego Instytutu Biznesu oraz ich wykorzystywanie w celach marketingowych i promocyjnych. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wglądu, poprawiania lub usunięcia zgromadzonych danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 

cforms contact form by delicious:days©2005-2012 Polski Instytut Biznesu