Polski Instytut Biznesu

Badanie nt. partnerstwa publiczno-prywatnego

8
Styczeń
2008

Podczas konferencji ?W partnerstwie o partnerstwie? Polski Instytut Biznesu wspólnie z Collect Consulting przeprowadził badanie ankietowe dotyczące przygotowania podmiotów sektora publicznego i prywatnego do wdrażania projektów w partnerstwie publiczno-prywatnym. Badanie miało na celu wskazanie barier w podejmowaniu wspólnych inicjatyw.
Członkowie i wolontariusze Instytutu, w porozumieniu z Partnerami współpracującymi ze stowarzyszeniem, planują zorganizowanie w najbliższej przyszłości szkolenia, którego celem będzie przygotowanie samorządów i przedsiębiorstw do realizacji przedsięwzięć w formule PPP. Wyniki badania pozwolą opracować program szkoleniowy najlepiej odpowiadający potrzebom odbiorców.

Do pobrania:

Podsumowanie badania nt. PPP©2005-2012 Polski Instytut Biznesu