Polski Instytut Biznesu

Animator klastra

14
Czerwiec
2013

Projekt "Utworzenie klastra BPO" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013


Polski Instytut Biznesu poszukuje kandydata na stanowisko
Animator klastra

Zakres obowiązków:

 • Realizacja działań na rzecz stymulowania kontaktów i współpracy pomiędzy podmiotami klastra, budowy wzajemnego zaufania, przełamywania uprzedzeń i konfliktu interesu,
 • Uruchomienia inicjatywy klastrowej i wypracowania strategii rozwoju klastra,
 • Udział we wszystkich działaniach na rzecz rozwoju klastra i na rzecz wszystkich podmiotów,
 • Udział we wszystkich spotkaniach klastrowych,
 • Stymulowanie kontaktów i zaufania,
 • Definiowanie wspólnie z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w inicjatywę niezbędnych obszarów działania i współdziałania oraz organizowanie współpracy,
 • Samodzielne uruchamianie działań na rzecz aktywizacji członków klastra,
 • Integrowanie podmiotów klastra wokół wspólnej wizji i celów strategicznych,
 • Realizacja zadań generujących rozwój organiczny klastra,
 • Przygotowanie organizacyjne wszystkich spotkań przewidzianych podczas realizacji projektów ze wsparciem pracownika ds. promocji (lokalizacja, zaproszenia, materiały na spotkanie, catering, kontrola obecności),
 • Animowanie spotkań klastrowych, seminariów i warsztatów,
 • Udział w komisji wyboru podwykonawców (w szczególności pracowników merytorycznych na seminaria, warsztaty, moderatorów spotkań, ekspertów),
 • Moderowanie tworzenia usług klastra,
 • Organizowanie współpracy pomiędzy uczestnikami klastra,
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
 • Współpraca z zespołem projektowym.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Min. 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenie projektów dofinansowanych ze środków UE,
 • Biegła znajomość pakietu MS Office,
 • Dobra organizacja pracy, terminowość, samodzielność i odpowiedzialność,
 • Wysoka kultura osobista, skrupulatność, rzetelność oraz sumienność,
 • Łatwość nawiązywania kontaktów,
 • Samodzielność w działaniu,
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Zaangażowanie w projekcie od 1 lipca 2013r. na okres 18 miesięcy
 • Atrakcyjne warunki współpracy,
 • Samodzielną i odpowiedzialną pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie swojego CV i listu motywacyjnego wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia 24 czerwca  2013 na adres: biuro@polib.pl.

Projekt "Utworzenie klastra BPO" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013©2005-2012 Polski Instytut Biznesu